เยอรมันโพสต์ + เฮอร์มีสเพิ่มค่าขนส่ง

เยอรมันโพสต์ + เฮอร์มีสเพิ่มค่าขนส่ง

Deutsche Post และ Hermes กำลังเพิ่มค่าขนส่งสวัสดีเพื่อน ๆ Dreadbag ที่รักในช่วงปีใหม่ Deutsche Post มีแนวคิดที่ "ยิ่งใหญ่" ในการส่งเฉพาะเอกสารจดหมายขนาดใหญ่และขนาดใหญ่ระหว่างประเทศเท่านั้น นัยว่าเพื่อให้สำนักงานศุลกากรถูกไล่ออก รอดูว่า Bundesklartellamt จะพูดอะไรเกี่ยวกับการขึ้นราคาแบบ "ถอยหลัง" ครั้งนี้? เรื่องสั้นสั้น ...

รถเข็น