วิธีการจัดส่งสินค้า

ราคาที่ระบุไว้รวม VAT ตามกฎหมายและส่วนประกอบราคาอื่น ๆ ดูที่:

  • การจัดส่งสินค้าของเยอรมนี - Hermes Päckchen (การติดตามการจัดส่ง + ประกัน) = 6,50 €
  • การจัดส่งในสหภาพยุโรป - ลายเซ็น Warenpost International S EU (การติดตาม + ผู้ประกันตน) = 9,90 €
  • การจัดส่งที่ไม่ใช่สหภาพยุโรป - ลายเซ็น Warenpost International S NON-EU (การติดตาม + ผู้ประกันตน) = 9,90 €

ดังนั้นค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้าที่สมบูรณ์ให้กับลูกค้าจะได้รับการชดเชย

Warenpost International S - EU Tracked - Signature

Warenpost International S - นอกสหภาพยุโรป - ติดตาม - ลายเซ็น

รถเข็น

X